Materiály a starostlivosť

Výber materiálu je voľba, ktorá najviac ovplyvňuje celkový výsledok výrobku.

Z hľadiska trvalej udržateľnosti, zapájame dodávateľov priamo do analýzy rôznych materiálov a navrhujeme multifunkčné inovatívne laboratóriá s cieľom identifikovať najlepšie riešenia v partnerstve s nimi.

Zvláštnu pozornosť venujeme výberu poctivých a prírodných materiálov používaných pre výrobu podrážok, pretože sú základnou súčasťou obuvi a veľmi určujú jej funkčnosť.

S cieľom zefektívniť naše výrobné procesy a znížiť vplyv na životné prostredie opätovne používame recyklovateľné produkty. Všetky naše podrážky obsahujú v priemere minimálne 5% recyklovaného materiálu. Tam, kde nemôžeme priamo využívať naše vedľajšie produkty výroby, poskytujeme ich spoločnostiam, ktoré sa špecializujú na recykláciu jednotlivých komponentov, aby ich mohli plne využívať.

Koža je naším hlavným materiálom a preto sme členmi Leather Working Group, združenie výrobcov a distribútorov v kožiarskom priemysle, ktoré podporuje prijatie trvalo udržateľných a zodpovedných postupov.

Aby sme zaručili najvyššie pracovné, kvalitatívne a environmentálne štandardy, naši dodávatelia kože, s ktorými neustále spolupracujeme, formálne podpísali náš kódex správania.

Koža, ktorú používame, nepochádza z hovädzieho dobytka chovaného v oblastiach, ktoré patria do Amazonskej biómy, pre zachovanie stability tohto životne dôležitého ekosystému a ochranu jej biodiverzity.

Od roku 2013 sa usilujeme rešpektovať medzinárodnú normu certifikovanú Fur Free Alliance, ktorá vyžaduje, aby sa z našich výrobkov vylúčil akýkoľvek druh kožušiny.

Certifikát kvality TÜV SÜD

Vždy sme venovali osobitnú pozornosť bezpečnosti materiálov, ktoré používame a využívame prísny interný systém kontroly kvality a verifikácie od TÜV SÜD, špecializovanej nezávislej nemeckej organizácie, ktorá kontroluje bezpečnosť našich výrobkov.