Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Udeľujem týmto výslovný súhlas so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním poskytnutých osobných údajov správcom X-Trading Slovakia, s.r.o., Buková 27, 811 02 Bratislava, IČO: 43867014, (ďalej len "správca"), pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem pre nasledujúce údaje:
  1. Uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom webovej stránky, pričom pre tento účel sú osobné údaje spracovávané správcom, minimálne po platnú záručnú dobu zakúpeného výrobku, pre ktorý je to nutné s ohľadom na uvedený účel. Neposkytnutie týchto údajov má za následok nemožnosť spracovania dopytov resp. kúpnych zmlúv prostredníctvom webových stránok.
  2. Ponúkanie tovaru a služieb, vrátane zasielania obchodných oznámení elektronickou formou na e-mailovú adresu kupujúceho.
 2. Udeľujem týmto súhlas so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním poskytnutých osobných údajov správcom, pre účel stanovený nižše. Tento súhlas udeľujem pre nasledujúce údaje:
  1. Meno
  2. Priezvisko
  3. Adresa (fakturačná, doručovacia)
  4. Telefón
  5. E-mail
  6. História objednávok na e-shope
 3. Účelom spracovania týchto osobných údajov je predaj tovaru zo strany správcu a všetky dalšie právne jednania s tým súvisiace.
 4. Tento súhlas je možné kedykoľvek vziať späť, a to zaslaním e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 5. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje pre správcu však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  1. KomTeSa spol. s. r.o., Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika
  2. Risorsa s.r.o., Lůčky 486, 763 17 Lukov, Česká republika
  3. Google - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Google Analytics
   • Google Tag Manager
 6. Beriem na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:
  1. Vziať súhlas kedykoľvek späť
  2. Požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame.
  3. Požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov.
  4. Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť.
  5. Požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov.
  6. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Prehlásenie správcu

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo iné fyzické osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom a ďalšie osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to i po skončení pracovného pomeru alebo práce.