Výber obuvi

Pri výbere obuvi dbajte na to, aby zvolený druh, veľkosť a šírka obuvi presne zodpovedali Vašim potrebám.

Dĺžka vnútorného priestoru obuvi má byť väčšia ako dĺžka chodidla, prsty by sa nemali v žiadnom prípade dotýkať vnútornej strany špičky obuvi.

Počas dňa dochádza k miernym opuchom chodidiel, preto obuv vyskúšajte v pokoji doma alebo na predajni. Platí, že nie každá obuv je vhodná pre všetkých používateľov.

Nevhodne zvolená obuv a možné problémy s tým spojené nemôžu byť predmetom reklamácie.

Veľmi dôležité je vziať do úvahy k akému účelu budete obuv používať. Z toho vyplýva zodpovednosť používateľa za výber druhu prevedenia, materiálového zloženia a neskoršieho vykonávania údržby. Je nutné po celú dobu venovať pozornosť všetkým pravidlám používania obuvi.

Obzvlášť dôležité je predchádzať konkrétnym vplyvom, ktoré ovplyvňujú pohodlné používanie a predovšetkým životnosť obuvi, ako sú: vysoká intenzita používania obuvi (neodporúča sa každodenne používať rovnakú obuv - je nutné ju striedať), používanie obuvi k nevhodnému účelu, pranie obuvi či už ručne alebo v automatickej práčke, nadmerné vystavovanie obuvi pôsobeniu vody, slnečnému žiareniu, chemikáliám a pod.

Vykonávanie riadnej údržby zabezpečuje dobrý stav obuvi, zachovanie jeho používateľných vlastností.

Na ošetrenie obuvi používajte len prostriedky na tento účel určené.

V žiadnom prípade nepoužívajte rozpúšťadlá (napr. acetón, lieh a pod.), kozmetické prostriedky (napr. Indulonu) ani iné, prostriedky a podobné prípravky, ktoré nie sú výrobcom určené na ošetrovanie obuvi. Môže tak dôjsť k nevratnému poškodeniu výrobku. Nesprávna, prípadne nedostatočná údržba obuvi výrazne skracuje dobu jej možnej predpokladanej dosiahnuteľnej životnosti a zhoršuje jej úžitkové vlastnosti.

Na údržbu a ošetrovanie obuvi odporúčame zásadne používať impregnačné a ošetrovacie prostriedky značky GEOX, ktoré sú otestované na našich produktoch. Ich zloženie je bez obsahu alkoholov a s minimálnym obsahom chemických látok, vďaka čomu nedochádza k narušeniu a zmene vlastností povrchovej úpravy prírodných a syntetických materiálov, čím zabraňuje aj prípadným vznikom fľakov a škvŕn.